Коментар на капиталовите пазари 12 Април 2010 19.04.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /12 Април 2010 г. – 16 Април 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Goldman Sachs върна надеждите за успокояване на пазарите
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 0,7% при стойност 267,81. В САЩ S&P500 загуби 0,2% достигайки 1192,13 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 1,1% при стойност на затваряне в петък от 2481,26 пункта. Макроикономическите данни, които бяха анонсирани през седмицата, дадоха противоречиви сигнали към пазарите. В САЩ потреблението нараства, разрешителните за строителство показват стабилизиация, но седмичната безработица разочарова, а в петък индекса на потребителското доверие неочаквано спадна до 69,5 при очаквана стойност от 75 точки. Финансовите министри от Еврозоната договориха пакет за подпомагане на Гърция в размер на 30 млрд. Евро при лихвен процент по заемните средства под пазарните нива. Очаква се при необходимост МВФ да осигури допълнителни 15 млрд. Евро. Навлизаме в същинската част от анонсите на финансовите отчети за първото тримесечие. Анализаторите очакват нарастване от 30% на нетните печалби на компаниите членове на S&P500 и 45% на дружествата в DJ Stoxx 600.

Негативните новини около заведеното дело срещу Goldman Sachs за структурираните върху нискокачествени ипотеки продукти и непредоставянето на достатъчна информация на инвеститорите несъмнено ще повлияе на търговията през първите дни на новата седмица. Възможно е движение на страни или частични прибирания на печалби. Фондовите мениджъри обаче, не са категорични, че това е краят на текущото рали, т.к. огромната входяща информация през следващите три седмици може да промени нагласите на пазара и той да игнорира юридическите проблемите на финансовите компании, защото доказването на вина ще бъде много трудно.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.