Коментар на капиталовите пазари 26 Април 2010 03.05.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /26 Април 2010 г. – 30 Април 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Европейските акции трета поредна седмица на червено
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 2.8% при стойност 259,91. В САЩ S&P500 загуби 2,5% достигайки 1186,69 точки, а технологичният NASDAQ е на минус с 2,7% при стойност на затваряне в петък от 2461,19 пункта. Понижаването на кредитните рейтинги на Испания, Португалия и Гърция и стартиралите мащабни разследвания срещу Goldman Sachs за финансови злоупотреби и съзнателно укриване на важна информация, повишиха значително волатилността на капиталовите пазари. В Европа червената серия вече клони към един месец. Масираните негативни коментари и анализи за високото дългово бреме на страните членки на евросъюза изнерви инвеститорите. Те започнаха да си задават въпроса дали скоро ще има повторение на Гръцката криза но с друг адрес. През настоящата седмица ще видим ефекта от решенията които ще бъдат взети в края на уикенда. При 78% регистрирани по-добри финансови резултати за тримесечието на компаниите от S&P500 и 73% за дружествата в европейския DJ Stoxx 600, настроенията сред фондовите мениджъри са оптимистични. Коментарите, че текущата ситуация е възможност за осредняване и попълване на позиции в портфейлите преобладават.

На този етап дори може да се смята че тотално разпродадената Европа е по-интересна като инвестиционна възможност. Не е за пренебрегване факта, че през последното тримесечие европейските компании започнаха да отчитат подобрение в нетните продажби. Пазарните коефициенти на които се котират дружествата спаднаха до нива които заслужават допълнително внимание и анализ. Именно това беше важният сигнал който очакват пазарите и когато напрежението около Гръцката криза спадне, без съмнение фондовите мениджъри ще се възползват от предоставеното им възможност.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.