Коментар на капиталовите пазари 8 март 2010 15.03.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /8 Март 2010 г. – 12 Март 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Позитивната серия на капиталовите пазари продължава
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се повиши с 0.5% при стойност 258,4. В САЩ S&P500 спечели 1% достигайки 1149,99точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 1,8% при стойност на затваряне в петък от 2367,66 пункта. Позитивната серия на капиталовите пазари продължава. Седмицата беше бедна на макроанонси, но за сметка на това имаше много корпоративни и секторни анализи които привлякоха вниманието на фондовите мениджъри. След половин месец приключва първото тримесечие и инвеститорите се опитват да съберат достатъчно информация която би им помогнала да проектират тайминга на бъдещото движение на индексите в средносрочен план. Четвъртото тримесечие на 2009 приключи с 72% нарастване на приходите на компаниите от S&P500. Редица дружества вече обявиха позитивни новини свързани с тяхните бъдещи продажби, бяха анонсирани нови продукти и концепции. На пазара тече секторна ротация в посока високотехнологични компании, банки и застрахователи, за сметка на емитенти от т.н. традиционна икономика. Горното ясно паказва, че нагласата на дългосрочните инвеститори е позитивна.

Може би за пръв път от началото на кризата виждаме по-значимо вливане на т.н. “умни пари” на пазара. Фючърсите върху SP500 се повишиха в единадесет поредни борсови сесии което е рекорд с давност 1987г. Оптимизмът властва, но волатилността е на рекордно ниски нива, а индексите изглеждат свръх прекупени. Статистиката показва, че те могат да останат в това си състояние много дълго време, но една доза бдителност преди началото на корпоративния сезон никога не е излишна.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.