Коментар на капиталовите пазари 19 Април 2010 26.04.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /19 Април 2010 г. – 23 Април 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Волатилността на пазарите се завръща след проблемите на Гърция и Goldman Sachs
През изминалата седмица Европейският широк индекс DJ Stoxx 600 се понижи с 0,4% при стойност 267,42. В САЩ S&P500 спечели 2,1% достигайки 1217,28 точки, а технологичният NASDAQ е на плюс с 2% при стойност на затваряне в петък от 2530,15 пункта. Развитието на гръцката дългова криза и стартиралото мащабно разследване срещу Goldman Sachs бяха двете основни теми които успяха да засенчат финансовите резултати на компаниите за първото тримесечие и оставиха много въпросителни пред изнеревените инвеститори. Прехвърлянето на отговорност и желанието на редица политически лидери в Европа да се дистанцират от пробелимте на Гърция, доведоха до невиждан срив на ДЦК на страната и висока волатилност на пазарите. По всяка вероятност тази седмица пакетът от краткосрочна помощ ще заработи и Гърция ще бъде в състояние да погаси предстоящите главнични и лихвени плащания през май. Проблемът е дали тези 45 млр. евро ще стабилизират финансите на страната. Водещи анализатори коментират, че това което се случва в момента е спешна акция за намиране на краткосрочни решения за проблем който лесно може да навреди на останалите страни членки на еврозоната и да предизвика дестабилизация на глобаните дългови пазари. Това може да предизвика забавяне на растежа и дори спиране на възстановяването на глобалната икономика. За момента не е ясно как Гърция ще финансира дълговете си през 2011г.

Очевидно темата ще остане отворена още дълго време и в средносрочен план несигурността ще бъде основен фактор който ще влияе на търговията в Европа. В САЩ започна истинска словесна битка между Goldman Sachs и разследващите органи. Бяха изнесени данни за кореспонденцията между водещите финансисти в институцията през последните три години в която личи, че банката до голяма степен е била на ясно какъв ще бъде изхода от структурирането на вече добилите световна слава CDO инструменти. Предстои много интересна седмица в която волатилността може да се повиши значително.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.