Коментар на капиталовите пазари 4 Юни 2010 07.06.2010 Обратно

Коментар на капиталовите пазари /4 Юни 2010 г./
Александър Леков - Изпълнителен директор на РАМ

Повишена волатилност и политически проблеми за решаване на хоризонта
В началото на годината ситуацията на финансовите пазари изглеждаше стабилизирана и цените на акциите се движеха уверено нагоре. В средата на април борсовите измерители регистрираха 8-9%ни доходности и на пазарите усилено се заговори, че глобалната икономика ще излезе сравнително бързо от ипотечната криза и тезата на Бил Грос за новите реалности и икономически зависимости звучеше прекалено скептично. Към днешна дата, от началото на годината имаме среден спад на основните индекси около 5%, Европа е обхваната от дългова криза, Япония се тресе от политически скандали, еврото се срина с 23%, BP предизвика невиждана екологична катастрофа в Мексиканския Залив, Китай стартира мащабни мерки за предпазване на икономиката от прегряване, а Германия въведе безпрецедентни ограничения върху късите продажби. Логично, инвеститорите се питат дали това не е странно стечение на обстоятелствата и скоро ще видим нов ръст на акциите или кризата ще се задълбочи. Според експерти този път ситуацията е по комплексна, защото водещата роля е на политиците, а не на икономистите. На завършилата през уикенда среща на Г20 ясно пролича проблемът с който трябва да се справя глобалната икономика. Това са политическите различия. Европа поставя като приоритет спазването на политиката на бюджетна дисциплина и ниски дефицити, а САЩ настояват за стимулиране на потреблението в традиционно спестовните икономики. Г-н Трише се опита да арбитрира спора с коментара, че фискалната дисциплина ще доведе до повишена спестовност и в последствие до повишено потребителско доверие което ще се траснсформира в повишено търсене. И двете тези водят до един и същ резултат, но както винаги в САЩ достигат до него по-бързо и рационално, а в Европа се говори за реализация на «стабилизационния план» най-рано в края на 2011г. Дали този срок е прекалено дълъг? Дали пазарите имат търпение или ще видим нов ръст на цената на златото и съкровищните облигации? Водещи аналитици коментират, че привидно ситуацията е силно влошена, но в дълбочина нещата не изглеждат толкова трудни за решаване.

Глобалната финансова система сега е по-добре капитализирана. Процесът на намаляване на използвания ливъридж продължава. Потреблението расте. В краткосрочен план има два теста които ще насочат движението на индексите в една от двете посоки. Това са финансовите отчети на компаниите за второто тримесечие и стабилизацията на пазара на труда в САЩ и Европа. Ако растежът на корпоративните приходи, макар и с по-нисък интензитет, продължи, генерирането на работни места ще достигне нива които ще осигурят оптимално нарастване на глобалното БВП и дълговото бреме ще намери своето решение. Остава ни около месец да разберем дали първият тест ще бъде преминат успешно и какви ще бъдат очакванията на компаниите за бизнессредата през следващите тримесечия, а до тогава волатилността вероятно ще остане на сегашните нива.

Материалът е предназначен за информация на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД и служителите на Райфайзенбанк /България/ ЕАД. Съдържанието на настоящия коментар има аналитичен характер и отразява очакванията на РАМ за развитието на финансовите пазари. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на дялове от управляваните от РАМ фондове или на фондовете на Raiffeisen Capital Management. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.