Райфайзен Асет Мениджмънт е пазарен лидер към 31 март 2010 година 22.04.2010 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт е лидер сред управляващите дружества към първото тримесечие на 2010г.

  • Увеличение на пазарния дял от 13% към края на първото тримесечие на 2009г. до 19% към март 2010г.
  • 72 млн. лева активи под управление в местни фондове, 109.5 млн. лева общо управлявани нетни активи
  • Фонд Паричен Пазар на Райфайзен е най-големият взаимен фонд в България

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, като към края на март 2010г. нетната стойност на активите на шестте договорни фонда, които дружеството организира и управлява, достигна 72.1 млн. лв., което съответства на пазарен дял от 19%. Заедно със средствата под доверително управление, общият размер на управляваните нетни активи възлезе на 109.5 млн. лв.

В края на първото тримесечие на 2010г. активите на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар надхвърлиха 40 млн. лева, което го прави най-големият взаимен фонд на българския пазар по размер на управляваните активи.

Заедно с шестте местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, като по този начин се покрива пълната гама от рискови профили – от най-консервативните, през умерените, до високорисковите.


За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600