Райфайзен Асет Мениджмънт e лидер с 25% пазарен дял 21.09.2010 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт e пазарен лидер със 100 милиона лева активи под управление във взаимните си фондове и пазарен дял от 25%

  • Над 137.5 млн. лева общо управлявани активи
  • Фонд Паричен Пазар с 44.97% пазарен дял при консервативните инвестиционни схеми

Активите на шестте договорни фонда, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД /РАМ/организира и управлява, надхвърлиха 100 милиона лева - за първи път след 2007г. Към 10 септември 2010г. нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми на дружеството възлиза на 100.6 млн. лева, което съответства на пазарен дял от 24.94%. Заедно със средствата под доверително управление, общият размер на управляваните нетни активи надхвърля 137.5 млн. лв.

Активите на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар възлизат на 65.5 млн. лева, което го прави най-големият взаимен фонд по размер на управляваните активи в България. Фондът притежава 44.97% пазарен дял при консервативните инвестиционни схеми. От началото на годината активите на фонда нарастват с 81.47% и 361% за последните 12 месеца. Фонд Паричен Пазар е предпочитана алтернатива от редица институционални и корпоративни клиенти, които имат необходимост от гъвкав мениджмънт на свободните им парични средства.

В началото на 2010 г. стартира предлагането на най-новия проект на Райфайзен Асет Мениджмънт – Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро. За кратко време фондът доби популярност сред широка гама инвеститори, като към 10 Септември размерът на привлечените активи е 2.75 млн. евро.

От началото на годината активите на третия консервативен фонд, управляван от РАМ - Райфайзен (България) Фонд Облигации нарастват с 94.3%, при текуща капитализация в размер на 7.81 млн.лв.
“Със спада на лихвите по депозитите отново нараства интересът на инвеститорите към взаимните фондове. Все още несигурната среда обяснява изразеното предпочитание към консервативните фондове. За последната година Райфайзен Асет Мениджмънт удвои пазарния си дял и увеличи активите под управление с над 11.8 процентни пункта, което отразява силните позиции на Групата Райфайзен в частното банкиране и сред институционалните клиенти”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Изменение на стойността на пазарния дял и управляваните във фондовете активи

Заедно с шестте местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) предлага и 11 чуждестранни схеми на лидера в управлението на активи в Австрия - Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600