Райфайзен Асет Мениджмънт е пазарен лидер към 30 юни 2010 година 06.07.2010 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт с близо 90 млн. лева активи под управление

  • Райфайзен е лидер сред управляващите дружества
  • Увеличение на пазарния дял към юни 2010г. до 23% от 13% в края на първото полугодие на 2009г.
  • 89.6 млн. лева активи под управление в местни фондове, 127 млн. лева общо управлявани активи

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, като към края на юни 2010г. нетната стойност на активите на шестте договорни фонда, които дружеството организира и управлява, достигна 89.6 млн. лв., което съответства на пазарен дял от 23%. Заедно със средствата под доверително управление, общият размер на управляваните нетни активи възлезе на 127.1 млн. лв.

В края на първото полугодие на 2010г. активите на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар надхвърлиха 57 млн. лева, което го прави най-големият взаимен фонд на българския пазар по размер на управляваните активи.

Заедно с шестте местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 11 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, като по този начин се покрива пълната гама от рискови профили – от най-консервативните, през умерените, до високорисковите.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600