Новини

Турбуленции на световните капиталови пазари 11.08.2011

Турбуленции на световните капиталови пазари и тяхното отражение върху фондовете на Райфайзен КАГ

Фондове Паричен Пазар все повече изкушават компаниите 27.06.2011

Паричните пазари все повече изкушават компаниите. Цялото интервю за списание "Банки и финанси"

Суровините – реално запазване на стойността 23.02.2011

Възможност за печалби от пазара на суровини чрез Райфайзен-Активни-Суровини/Стоки. Концепии за инвестирането в суровини.

Реорганизация на европейската фондова индустрия чрез UCITS IV 23.02.2011

В окончателния си вариант настоящата директива на ЕС относно фондовете UCITS IV ще промени трайно рамковите условия на индустрията за управление на активи в Европа.

Управляваните от Райфайзен Асет Мениджмънт активи надхвърлиха 200 милиона лева 15.02.2011

Към 10 Февруари 2011 г. нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми, които Райфайзен Асет Мениджмънт (РАМ) управлява, възлезе на 144.8 млн. лева, което съответства на пазарен дял от 30%. Заедно със средствата под доверително управление, общият размер на управляваните нетни активи надхвърли 202.7 млн. лв.

Райфайзен Асет Мениджмънт е пазарен лидер за 2010 г. с 30.16% пазарен дял 10.01.2011

В края на 2010 г., активите на шестте договорни фонда, които Райфайзен Асет Мениджмънт организира и управлява, достигнаха 140.6 милиона лева. Към 30 декември 2010 г. пазарният дял на дружеството възлиза на 30.16%.