Райфайзен Асет Мениджмънт е пазарен лидер за 2010 г. с 30.16% пазарен дял 10.01.2011 Обратно

  • Над 177 млн. лева общо управлявани активи
  • Фонд Паричен Пазар и Фонд Защитена Инвестиция в Евро са най- големите договорни фондове в България

В края на 2010 г., активите на шестте договорни фонда, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД /РАМ/ организира и управлява, достигнаха 140.6 милиона лева. Към 30 декември 2010 г. пазарният дял на дружеството възлиза на 30.16%. Заедно със средствата под доверително управление, общият размер на управляваните нетни активи надхвърли 177.5 млн. лв.

За последните дванадесет месеца активите на Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар се удвоиха до 74.09 млн. лева, което го прави най-големият взаимен фонд в България. Фондът притежава 37.46% пазарен дял при консервативните инвестиционни схеми. Фонд Паричен Пазар е предпочитана алтернатива от институционални и корпоративни клиенти, които целят постигането на добра доходност, нисък риск и незабавна ликвидност на инвестираните средства.

За по-малко от една година най-новия проект на Райфайзен Асет Мениджмънт – Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро стана втори по размер на управляваните активи в България. За кратко време фондът привлече вниманието на множество инвеститори ориентирани към инструменти деноминирани в евро. Към 30 декември 2010 г. размерът на привлечените активи е 19.86 млн. евро.

За последните дванадесет месеца активите на третия консервативен, фонд управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт – Райфайзен (България) Фонд Облигации се удвоиха, при текуща капитализация в размер на 7.90 млн.лв.

Заедно с шестте администрирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт местни договорни фонда, дружеството дистрибутира и единадесет фонда на лидера сред управляващите дружества в Австрия – Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600