Временно преустановяване на записвания и обратни изкупувания 01.06.2012 Обратно

Управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД, гр. София, организиращо и управляващо дейността на договорните фондове:

Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар,
Райфайзен (България) Фонд Облигации,
Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро,
Райфайзен (България) Балансиран Фонд,
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд и
Райфайзен (България) Фонд Акции,

Уведомява инвеститорите, че:

Емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фондовете ще бъде временно спряно за периода от 06.06.2012 г. до 13.06.2012 г. включително.

Решението е взето на заседание на Управителния Съвет на Управляващото дружество, проведено на 01.06.2012 г., във връзка с одобрената от Комисията за финансов надзор замяна на Банка-депозитар, прехвърлянето на активите на Фондовете в новата Банка-депозитар “Алианц Банк България” АД и свързаната с това невъзможност да бъдат оценени правилно активите или задълженията на Фондовете.

Последният срок за подаване на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фондовете е 15:00 часа на 05.06.2012 г.

Дейността по емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фондовете ще бъде възобновена на 14.06.2012 г. в 08:30 часа.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467 / 626