Новини

Райфайзен Асет Мениджмънт е управляващо дружество на годината за 2013 г. 09.12.2013

През тази година Райфайзен Асет Мениджмънт спечели еднолично наградата Управляващо дружество на годината.

Новини за Фонд Глобален Растеж за първото тримесечие на 2013г. 22.04.2013

Представяме Ви коментар за развитието на пазарите през първото тримесечие на 2013г. и тяхното влияние върху Фонд Райфайзен "Глобален Растеж".

Най-големият договорен фонд в България достигна 105 млн. лв под управление 06.03.2013

Към днешна дата дружеството е лидер на пазара на взаимни фондове с над 34% пазарен дял и 230 млн. лева активи под управление.

Стойност на замяна при преобразуващите се фондове 01.03.2013

Във връзка с План за преобразуване чрез сливане на фондове са предприети стъпки по определяне на действителното съотношение на замяна на дяловете на сливащите се фондове.

Процес по преобразуване чрез сливане на три фонда 15.01.2013

Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез сливане на три договорни фонда, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД.

Преобразуване на три договорни фонда на РАМ 14.01.2013

Уважаеми клиенти, Райфайзен Асет Мениждмънт (България) ЕАД получи разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане на три договорни фонда, а именно ДФ "Райфайзен (България)