Най-големият договорен фонд в България достигна 105 млн. лв под управление 06.03.2013 Обратно

През последните четири години Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД успешно позиционира своите два консервативни фонда Райфайзен (България) Ликвидност с над 105 млн. лева и Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро с над 35 млн. евро като най-големите в България. Към днешна дата дружеството е лидер на пазара на взаимни фондове с над 34% пазарен дял и 230 млн. лева активи под управление.

В началото на месец Март, компанията стартира нов високорисков фонд Райфайзен Глобален Растеж, който е част от широкия спектър от фондове в семейството на Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД.

Смяна на посоката

През 2013 година Райфайзен Асет Мениджмънт ще предложи на пазара нови и иновативни инвестиционни решения, като така ще защити лидерската си позиция и в областта на инвестиционните продукти, предлагащи динамика и възможност за постигане на атрактивна доходност.

Инвестиционни възможности съществуват в цял свят

Новият Райфайзен (България) Глобален Растеж предоставя на индивидуалните инвеститори възможност да инвестират средствата си в цял свят. Инвестиционната политика на фонда е насочена към устойчив растеж, чрез инвестиции в широк спектър от ценни книжа на мултинационални компании, лидери в своя сегмент, с добра репутация и дългогодишна история.

Високата диверсификация предполага активите на фонда да бъдат инвестирани в много и различни акции на компании от перспективни сектори. Селекцията на портфейла има за цел да идентифицира акции със силен потенциал за печалба и ръст в дългосрочен план.

Инвестирайте глобално, за да намалите риска

Глобалното инвестиране, включващо микс от международни ценни книжа в един портфейл, може да отвори вратата към инвестиционни възможности в световен мащаб. Глобалният подход осигурява по-голяма гъвкавост на портфейла, източник е на висока диверсификация и задължително условие за реализацията на най-добрите възможности за инвестиции в света.
Консултант в управлението на фонда е Райфайзен Кепитъл Мениджмънт ГмбХ, Виена.

За всеки етап от живота

Фондът е едновременно подходящ за еднократни инвестиции или в комбинация със спестовна програма, която предоставя на инвеститорите възможност за постигане на личните им финансови цели, както и планиране на бъдещето.

Считано от 01.03.2013 до 01.09.2013 клиентите на Райфайзен (България) Глобален Растеж не дължат такса за записване.