Райфайзен Асет Мениджмънт е управляващо дружество на годината за 2013 г. 09.12.2013 Обратно

По случай Деня на банкера – 6 Декември, за 21-ви пореден път в. "Банкеръ" раздаде традиционните си годишни награди. На специална церемония Райфайзен Асет Мениджмънт (България) бе определено за управляващо дружество на 2013 г., заемайки първото място в класацията като една от най-бързо развиващите се компании за управление на активи на българския пазар.

Наградата бе връчена от председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев. При получаването й, Евелина Милтенова, от името на собственика на дружеството, която е член на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк коментира:

“Въпреки трудната среда успяхме да увеличим активите под управление в договорните ни фондове с 15% спрямо края на миналата година, като те вече възлизат на повече от 195 млн. лв. Това е и знак за доверието от страна на нашите клиенти и усилената работа на колегите в дружеството и клоновете на банката”.

Класацията на в. Банкеръ се основава на данни, подадени от самите дружества, на данни от Българската асоциация на управляващите дружества, както и на собствени изчисления на редакцията на вестника. Петте критерии, по които се подреждат дружествата включват: нетна стойност на публично набраните активи; нетна стойност на активите под доверително управление; брой на предлаганите колективни инвестиционни схеми; брой на индивидуалните клиенти; средни активи на клиент под доверително управление.

Награда Управляващо дружество на годината

През тази година Райфайзен Асет Мениджмънт спечели еднолично наградата Управляващо дружество на годината. Компанията е била още два пъти на първо място – през 2012 и 2011 г. съвместно с УД ДСК Управление на активи.

Райфайзен Асет Мениджмънт е управляващо дружество, изцяло собственост на Райфайзенбанк (България). То е лицензирано през 2005 г. и още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи. Дружеството организира и управлява четири местни договорни фонда и предлага дялове от 12 чуждестранни схеми на австрийското Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Виена). В портфейла на Райфайзен Асет Мениджмънт са и двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Ликвидност и Фонд защитена инвестиция в Евро. От тази година дружеството предлага на българските инвеститори и възможността да инвестират на основните световни пазари в САЩ, Европа и Япония чрез Фонд Глобален растеж, структуриран след сливането на фондовете “Акции”, “Облигации” и “Балансиран доларов фонд”. Фондът се управлява с експертното съдействие на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт.