Преобразуване чрез вливане на два договорни фонда на РАМ 22.10.2014 Обратно

Уважаеми клиенти, 

Райфайзен Асет Мениждмънт (България) ЕАД получи разрешение от КФН за преобразуване чрез вливане на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Облигации” в ДФ “Райфайзен (България) Ликвидност”, организирани и управлявани от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД.

Във връзка с процеса по преобразуване чрез вливане, инвеститорите в горецитираните фондове имат възможност да подават поръчки за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове от 22.10.2014г. до 20.11.2014г. включително.

Обратното изкупуване и продажба на дялове на вливащия се ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации и на приемащия ДФ Райфайзен (България) Ликвидност с цел ефективно извършване на преобразуването ще бъде преустановено за период от 10 работни дни,  считано от 21.11.2014г. до 04.12.2014г. включително.

Датата на изчисляване на съотношение на замяна – 27.11.2014г.

Ефективна дата на преобразуване - 04.12.2014г.  

Обратното изкупуване и продажба на дялове от приемащия ДФ Райфайзен (България) Ликвидност ще бъде възобновено на 05.12.2014г., на следващия работен ден след ефективната дата на преобразуване.

Притежателите на дялове от вливащия се ДФ Райфайзен (България) Фонд Облигации, които не са се възползвали от правото си да заявят за обратно изкупуване своите дялове, в посочения по-горе срок, могат да упражняват правата си на притежатели на дялове на приемащия ДФ Райфайзен (България) Ликвидност считано от 05.12.2014г.

Допълнителна информация можете да получите от приложените документи, както и  на следните телефони: (02) 91 985 467, (02) 91 985 626 и (02) 91 985 654

Решение на КФН

Ключова информация за инвеститорите за ДФ Райфайзен България Ликвидност

Информация за инвеститорите