Райфайзен Асет Мениджмънт обявява промоционален период 31.03.2014 Обратно

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2014г. до 30.06.2014г. включително, УД "Райфайзен Асет Мениджмънт" ЕАД обявява промоционален период, през който инвеститорите не дължат такса за емитиране за организираните и управлявани от Дружеството фондове.
Промоционалният период важи за всички нови и настоящи клиенти.

Таксата за обратно изкупуване на дялове остава без промяна. Информацията за промоционалния период е публикувана на електронната страница на Дружеството - www.ram.bg, на "Българска фондова борса - София" АД и във в. "Капитал Дейли".