"Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД няма да начислява такса за управление за ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" за периода 06/08/2014г. до 14/09/2014г. вкл. 05.08.2014 Обратно

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 06/08/2014г. до 14/09/2014г. вкл.,  УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД няма да начислява такса за управление на  ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро".

Таксата е  съответствие с т. 3.2.2.1 от проспекта на  ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" и представлява възнаграждението на управляващото дружество за управление на активите на договорния фонд.

В съответствие с проспекта, таксата е в размер на 1% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.