Включване на Спестовна сметка "Без ограничения" за осъществяване записване/обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт 21.10.2014 Обратно

Уважаеми клиенти,
Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 22.10.2014 г. имате възможност да осъществявате записване/обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Райфайзен Асет Мениджмънт, както от картова и разплащателна сметка, открита в  Банката, така и от спестовна сметка "без ограничения" в лева, евро и щатски долари.