Новини

Райфайзен Асет Мениджмънт с отличие за най-добро управляващо дружество на 2015 г. 02.12.2015

За трета поредна година Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е отличено за най-добро управляващо дружество на наградите "Банкер на годината" от вестник "БАНКЕРЪ".

Райфайзен Асет Мениджмънт с нов договорен фонд - Райфайзен (България) Активна Защита 26.11.2015

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД стартира предлагането на нов местен договорен фонд – Райфайзен (България) Активна Защита. Фондът представлява захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си във фонд Райфайзен Евро Клик, управляван от лидера на австрийския фондов пазар Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

Поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Австрия могат да се подават и чрез Онлайн банкирането на Райфайзенбанк (България) ЕАД 30.10.2015

От 02.11.2015г.  в Онлайн банкирането на Райфайзенбанк (България) ЕАД могат да се подават поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от единадесет чуждестранни договорни фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт ,Австрия.

Поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от Фондове на РКМ (Райфайзен Кепитъл Мениджмънт), Австрия се подават всеки работен ден в часовия интервал от 8:30 до 14:45 часа, а поръчки ...

Информация за притежателите на дялове от договорен фонд "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" 20.10.2015

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД информира своите инвеститори, че с РЕШЕНИЕ № 825 – ДФ от 19.10.2015г. Комисия за финансов надзор одобри преобразуването на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро", организиран и управляван от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД в Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ с ново наименование ДФ „Райфайзен (България) Активна Защита”.

Без такса за управление към ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" 30.06.2015

"Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД няма да начислява такса за управление за ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" за периода 17/06/2015г. до 19/10/2015г. вкл.

Коментар на Raiffeisen Capital Management, Vienna относно стартирането на Райфайзен Глобален Растеж като първия master-feeder фонд в България 30.06.2015

• Акциите в глобален аспект ще се възползват от ниските нива на лихвите • Икономическо възстановяване би могло да продължи да стимулира пазарите на акции • Райфайзен Глобален Растеж е първия одобрен master-feeder фонд в България. Създадена е структура от типа главна-захранваща колективна инвестиционна схема • Главната колективна инвестиционна схема е Райфайзен-Глобален-Акции (Raiffeisen Global Equity), управлявана от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена

Мадлен Минева е избрана за председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт 02.06.2015

Мадлен Минева е избрана за председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт, Петър Киров и Наталия Петрова са останалите членове на съвета

Промяна в часовия интервал и таксите за записване и обратно изкупуване при подаване на поръчки за дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж 27.05.2015

Считано от 29.05.2015г., поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж могат да се подават от инвеститорите в часовия интервал от 8:30-16:00 часа. Считано от 29.05.2015г., влизат в сила нови такси записване и обратно изкупуване за ДФ “Райфайзен (България) Глобален Растеж”.

Информация по чл.79, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ за притежателите на дялове от договорен фонд: Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж 28.04.2015

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД информира своите инвеститори, че с РЕШЕНИЕ № 313 – ДФ от 23.04.2015г. Комисия за финансов надзор одобри преобразуването на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”, организиран и управляван от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД в Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ.

Смяна на седалище и адрес за кореспонденция на Райфайзен Асет Мениджмънт (България)ЕАД 22.01.2015

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД премества дейността си в нов офис на адрес: гр. София, п.к. 1407, бул. „Н. Вапцаров”, No 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза ІІ.