Без такса за управление към ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" 30.06.2015 Обратно

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 17/06/2015г. до 19/10/2015г. вкл.,  УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД няма да начислява такса за управление на  ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро".

Таксата е  съответствие с т. 3.2.2.1 от проспекта на  ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" и представлява възнаграждението на управляващото дружество за управление на активите на договорния фонд.

В съответствие с проспекта, таксата е в размер на 1% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.