Коментар на Raiffeisen Capital Management, Vienna относно стартирането на Райфайзен Глобален Растеж като първия master-feeder фонд в България 30.06.2015 Обратно

  • Акциите в глобален аспект ще се възползват от ниските нива на лихвите
  • Икономическо възстановяване би могло да продължи да стимулира пазарите на акции
  • Райфайзен Глобален Растеж е първия одобрен master-feeder фонд в България. Създадена е структура от типа главна-захранваща колективна инвестиционна схема
  • Главната колективна инвестиционна схема е Райфайзен-Глобален-Акции (Raiffeisen Global Equity), управлявана от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена

От началото на юни, чрез Райфайзен Глобален Растеж, българските инвеститори имат възможността да участват   в  развитието на световните пазари на акции.Като първа структураот типа главна-захранващаколективна инвестиционна схема, одобрена в България, Райфайзен Глобален Растеж инвестира в Райфайзен-Глобален-Акции, управляван от международното управляващо дружество Райфайзен Кепитъл Мениджмънт. "Доволни сме, че заедно с Райфайзен Асет Мениджмънт, България, успяхме да осъществим първата структура от типа главна-захранваща колективна инвестиционна схема на българския пазар. ", заяви Райнер Шнабл, управляващ директор на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, отговарящ за продажбите и дистрибуцията. "Захранващата схема инвестира, ако е възможноизцяло в главната  схема и следователно отразява инвестиционния процес и инвестиционна структура на последната-  всички наличности в кеш се използват за сделки с дялове[1].", обясни Шнабл.

След много добра 2014 г., главната схема на Райфайзен Глобален Растеж, Райфайзен-Глобален-Aкции, постигна зашеметяващ  ръст, също и през тази година - печалба от почти 20%. От създаването си през 1986 г.,  досега, фондът има доходност от около 6.4% на годишна база (към 05.29.2015) -  въпреки изразените борсови спадове, настъпили междувременно в зората на интернет балона през 2000/2001 г. и глобалната финансова криза от 2008-2009. И въпреки, че не  се очаква повишаване на стойността до такава степен всяка година, глобалните акции все още имат значителен потенциал за доходност през следващите години.

Райфайзен Глобален Растеж инвестира в печеливши компании

Договорният фонд Райфайзен Глобален Растеж инвестира основно (най-малко 51% от общата стойност на активите) в акции или  еквиваленти на акции, емитирани от компании, които са установени или чиито операции са съсредоточени в Северна Америка, Европа или развитите страни в Пацифика. Въпреки факта, че цените на акциите се покачват вече няколко години, мениджърите на фонда  намират компании, които дават възможност за висок марж при сравнително атрактивни цени. В момента те са концентрирани главно в три индустрии: здравеопазване, информационните технологии и финанси. Секторът на здравеопазването ще се възползва от световната тенденция на застаряване и нарастване на населението, коетоизисква повече продукти и услуги за лечение на заболявания и поддържане на здравето. Тези тенденции са до голяма степен незасегнати от възходи и падения на глобалната икономика. Информационните технологии е индустрията с най висок ръст - тя ще продължи променя  изключително много живота на хората и през следващите десетилетия. Що се отнася до инвестициите във финансовата сфера, те са в малко по-специална позиция: до този момент те са се възстановили само частично от глобалната финансова криза  през 2008-9 и  погледнато исторически са сравнително евтини. Това са компании, които биха спечелили, ако лихвените проценти се повишат отново, тъй като това би могло да доведе до значително подобряване на  маржовете им на печалба.

Глобални инвестиции в акции за дългосрочно натрупване на активи и запазване на  богатството

Който иска да увеличи активите си и да запази богатството си в дългосрочен план, в настоящата среда на  ниски лихви е трудно да се избегне инвестирането - поне частично - в акции. Докато доходността на облигациите клони все повече към нула и оттам увеличенията на цените не са възможни, много акции плащат дивиденти, които са доста над постижимата доходност на пазара на облигации. Дивидентите са зависими от  силните корпоративни печалби и следователно подлежат на по-големи рискове в сравнение с лихвите по облигациите. Въпреки това, много компании успяват да покачват дивидентите си за продължителни периоди в течение на десетилетия. Възможни са и капиталови печалби от акциите. Дори и ако темповете на инфлация  се повишат  отново, акциите предлагат много по-добър шанс за запазване на капитала в реално изражение, отколкото облигациите например -  покачването на темпа на инфлация е от заявените цели на централните банки!

Това не означава, че  цените на дяловете могат да вървят само нагоре, но от гледна точка на перспективата към момента, дали  ще има продължително икономическо забавяне или икономическо възстановяване, има добри аргументи за глобалните инвестиции в акции - въпреки по-високите рискове и факта, че капиталовите загуби не могат да бъдат изключени.

Въпреки внимателното проучване, информацията, съдържаща се тук, е предназначен само за информационни цели и не означава ангажимент от наша страна. Тя се основава на това, което е известно на авторите по време на писане и може по всяко време да се променя без предизвестие от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт. Предходното представяне не е надежден показател по отношение на бъдещото развитие на даден фонд. Съдържанието на този документ не представлява препоръка за покупка или продажба, или инвестиционен анализ. Допълнителна информация  може да  намерите на адрес www.rcm.at.

Райфайзен Кепитъл Мениджмънт е управляващото дружество на групата Райфайзен, Австрия и една от водещите компании за управление на  фондове. В момента (към края на април 2015 г.), тя управлява активи от 31,4 милиарда евро. Компанията е представена на по-важните европейски пазари и е призната за пореден път от рейтингови агенции и бизнес преса  за отличното представяне и високото качество на своите фондове. Повече информация може да бъде намерена на адрес www.rcm.at.

За повече информация, моля свържете се с:

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Телефони (+359 2) 91 985 626, (+359 2) 91 985 654 (+359 2) 91 985 467


[1]Райфайзен Глобален Растеж инвестира мин.85% от активите си в дялове на Райфайзен-Глобален-Акции (Raiffeisen Global Equity)