Мадлен Минева е избрана за председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт 02.06.2015 Обратно

Мадлен Минева бе избрана за председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД – управляващото дружество, което е 100% собственост на банката. Към управителния съвет ще се присъедини и Петър Киров, който e директор на дирекция „Операции“ в Райфайзенбанк и има дългогодишен опит в транзакционния и операционен мениджмънт. Третият член на съвета е Наталия Петрова, която и досега заемаше този пост. 

„За да утвърдим допълнително лидерската позиция на Райфайзен Асет Мениджмънт и с оглед на динамичната пазарна среда, в която все повече хора търсят алтернативи за спестяванията си, заложихме на наши кадри със сериозен опит в продажбите, управлението на активи и операционния мениджмънт“, коментира Евелина Милтенова, член на УС на Райфайзенбанк (България) и председател на надзорния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт. 

Мадлен Минева има дългогодишен опит в частното банкиране и управлението на активи. Преди да заеме длъжността председател на УС на Райфайзен Асет Мениджмънт, тя бе негов член с ресор продажби. Преди това е заемала постовете Ръководител отдел Частно банкиране и проектен мениджър инвестиционно банкиране в МКБ Юнионбанк в периода 2007-2014 г. Между 1998 и 2007 г. е ръководила отделите за частно банкиране в БНП Париба – клон София, HVB Банк Биохим и Банка ДСК.

Тя е завършила финансов мениджмънт в УНСС, както и промишлено, и гражданско строителство във Висшия институт по архитектура и строителство (сега УАСГ). Специализирала е управление на активи в САЩ, Австрия, Люксембург и др.; тя е лицензиран брокер на ценни книжа на БФБ-София. Владее английски и френски език.

Мадлен Минева поема поста от Михаил Атанасов, който взе решение да продължи кариерата си извън Групата Райфайзен.

Райфайзен Асет Мениджмънт е управляващо дружество, лицензирано през 2005 г. и още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи. Дружеството организира и управлява три местни договорни фонда и предлага дялове от 11 чуждестранни схеми на австрийското Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Виена). В портфейла на Райфайзен Асет Мениджмънт са и двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Ликвидност и Фонд защитена инвестиция в Евро. Към края на 2014 г. дружеството управлява активи за над 238 млн. лв. Райфайзен Асет Мениджмънт няколкократно бе определено за управляващо дружество на годината и тримесечието от класацията на в. Банкеръ.

 

Промените в управителния съвет на Райфайзен Асет Мениджмънт предстои да бъдат одобрени от Комисията за финансов надзор (КФН) и впоследствие вписани в търговския регистър.