Поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Австрия могат да се подават и чрез Онлайн банкирането на Райфайзенбанк (България) ЕАД 30.10.2015 Обратно

От 02.11.2015г.  в Онлайн банкирането на Райфайзенбанк (България) ЕАД могат да се подават поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от единадесет чуждестранни договорни фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт ,Австрия.

Поръчки за записване/обратно изкупуване на дялове от Фондове на РКМ (Райфайзен Кепитъл Мениджмънт), Австрия се подават всеки работен ден в часовия интервал от 8:30 до 14:45 часа, а поръчки за прехвърляне на дялове от един австрийски договорен фонд в друг австрийски договорен фонд  се подават в часовия интервал от 08:30 до 13:45 часа.