Ден на отворени врати 26.09.2016 Обратно

Ден на отворени врати

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) има удоволствието да ви покани на Дни на отворените врати в София. По време на срещите ще можете да получите безплатна консултация от експерт в областта на взаимните фондове! Ще имате възможност да разберете повече за инвестиционните продукти и оптималното разпределение на спестяванията с цел постигане на по-висока доходност.

Подробна информация за фондовете на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) може да получите като посетите Дните на отворени врати, които ще се проведат от 9.00 до 17:30 часа в следните офиси на Райфайзенбанк:

  • 4 октомври - София Главен Офис - Адрес: 1504 София, ул. Гогол 18-20
  • 5 октомври - София 33 - Адрес: 1000 София, пл. Света Неделя №5
  • 6 октомври - София 8 - Адрес: 1715 София, жк. Младост 4, Бизнес парк София, Сграда 11 А

По време на Дните на отворени врати ще ви бъде представена палитрата от консервативни фондове, предлагани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България), техните предимства и възможността за оптимизиране на вашите свободни средства. Взаимните фондове са алтернатива на стандартните форми на спестяване и предлагат възможност за професионално управление на Вашите средства и получаване на по-добра доходност при нисък до умерен риск.

Райфайзен Консервативен Фонд България е най-големият фонд в България и инвестира до 100% от активите си в Държавни Ценни Книжа (ДЦК) на Република България. ДЦК са емитирани от държавата.

Райфайзен (България) Активна Защита* има собствен механизъм на защита. Фондът цели запазване на 90% от най-високата достигната нетна историческа стойност на активите.

Райфайзен (България) Глобален Микс** инвестира в Райфайзен Сигурност, който е най-големият фонд в Австрия и има 18г. история.

* Райфайзен (България) Активна Защита представлява Захранваща колективна инвестиционна схема, която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Евро-Клик” (Raiffeisen-Euro-Click) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.

** Райфайзен (България) Глобален Микс представлява Захранваща Колективна инвестиционна схема, която инвестира постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ Райфайзен Сигурност (Raiffeisen Sicherheit) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Австрия.