„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД намалява таксата за управление на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“ 04.01.2016 Обратно

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, управляващо дружество на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ“, уведомява своите инвеститори, че считано от 01.01.2016г. възнаграждението за управление плащано на управляващото дружество, ще бъде намалено от 0,75% на 0,35% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ". След получаването на съответното одобрение от Комисията за финансов надзор, документите на фонда с отразените промени ще бъдат на разположение на инвеститорите.