Райфайзен Консервативен Фонд България достигна нова най-висока стойност 25.09.2019 Обратно

На 24.09.2019г. Райфайзен Консервативен Фонд България достигна нова най-висока стойност от създаването си!  Цената за един дял достигна 1.5339 лв, а активите на фонда достигнаха 124.9 млн.лв. Консервативен Фонд България е вторият по големина взаимен фонд в България. (данни на БАУД). От началото на годината доходността на фонда  достигна 1.60%, а за последната 1 година е над 1.5%.  Минималната сума на инвестицията във фонда е 30 лева. Чрез сключване на Индивидуален инвестиционен план клиентите на Райфайзенбанк могат лесно и удобно с месечна вноска да увеличават инвестицията си във фонда.