Новини

Уведомление във връзка с намалено работно време на 31.12.2021г. 21.12.2021

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че в последния официален работен ден за годината 31.12.2021 г. (петък) може да подавате своите Поръчки за записване и обратно изкупуване в офис на Райфайзенбанк България ЕАД или през Райфайзен ОНЛАЙН до 12:00 часа. Пожелаваме Ви весели празници! С уважение, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Уведомление във връзка с приключване на процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 15.12.2021

Уведомяваме инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, че считано от 15.12.2021 г. процеса по преобразуване, чрез придобиване на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции“, организиран и управляван от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), е приключил. Документa с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции“, може да намерите тук https://www.ram.bg/bg/dogovorni-fondove/dogovorni-fondove-na-ram/rajfajzen-globalen-rastezh/.

Уведомление във връзка с приключване на процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 03.12.2021

Уведомяваме инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“, че считано от 02.12.2021 г. процеса по преобразуване, чрез придобиване на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“, организиран и управляван от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), е приключил.

 

Документa с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“, може да намерите тук: https://www.ram.bg/media/filer_public ...

Уведомление за възобновяване на записването и обратното изкупуване на дялове от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 18.11.2021

С настоящето, уведомяваме притежателите на дялове на от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, че считано от 19.11.2021 г. ще бъде възобновено записването и обратното изкупуване на дяловете на договорния фонд.

От 19.11.2021 г. ще може да подавате своите поръчки за записване и обратно изкупуване чрез удобен за Вас офис на "Райфайзенбанк" (България) ЕАД или чрез онлайн банкирането на банката ...

Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 12.11.2021

Във връзка с планираното придобиване на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции“ към 15.12.2021 г., и правото на обратно изкупуване на притежателите на дялове на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, Ви уведомяваме, че клиентите на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, ще могат да подават своите поръчки за обратно изкупуване до 9.12.2021 г., вкл. до 16:00 часа.

Документите с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“ и ...

Уведомление за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дяловете на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 12.11.2021

Уважаеми клиенти,

 

С настоящето, уведомяваме притежателите на дялове на от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, че считано от 15.11.2021 г. до 18.11.2021 г. включително договорният фонд ще спре временно емитирането и обратното изкупуване на дяловете си.

Клиентите на Договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ ще имат възможност да подават поръчки за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове ...

Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 28.10.2021

Във връзка с планираното придобиване на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“ към 02.12.2021 г., и правото на обратно изкупуване на притежателите на дялове на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“, Ви уведомяваме, че клиентите на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“, ще могат да подават своите поръчки за обратно изкупуване до 28.11.2021 г., вкл. до 13:30 часа.

Документите с ключова информация ...

Уведомление за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 24.09.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящата замяна на главната колективна инвестиционна схема, Ви уведомяваме за прието решение за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове от договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, считано от 15.11.2021 г. до 18.11.2021 г. включително. Договорният фонд ще започне да инвестира в дялове на новата главна колективна инвестиционна схема считано от 18 ...

Информация за замяна на главна колективна инвестиционна схема на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 24.09.2021

Уважаеми клиенти,

 Във връзка с предстоящата замяна на главната колективна инвестиционна схема на Договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, одобрена с Решение № 655-ДФ/02.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор, УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД, уведомява всички притежатели на дялове на договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, че могат да се запознаят с документа „Информация до притежателите на дялове ...

Уведомление във връзка с преустановяване на Депозит Микс 27.08.2021

Във връзка с преустановяване на Депозит Микс

Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 02.08.2021

Във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).

Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 18.06.2021

Във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.).

ЕМЕА Финанс: Райфайзен Асет Мениджмънт – "Най-добро управляващо дружество" 26.05.2021

Престижното международно издание EMEA Finance определи Райфайзен Асет Мениджмънт за "Най-добро управляващо дружество" и Райфайзенбанк за "Най-добра банка 2020" в България.