Уведомление във връзка с приключване на процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 03.12.2021 Обратно

Уведомяваме инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“, че считано от 02.12.2021 г. процеса по преобразуване, чрез придобиване на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“, организиран и управляван от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), е приключил.

 

Документa с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“, може да намерите тук: https://www.ram.bg/media/filer_public/2021/05/31/kid_rnema_bg_mrg_bg_20210601.pdf