Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 12.11.2021 Обратно

Във връзка с планираното придобиване на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции“ към 15.12.2021 г., и правото на обратно изкупуване на притежателите на дялове на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, Ви уведомяваме, че клиентите на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, ще могат да подават своите поръчки за обратно изкупуване до 9.12.2021 г., вкл. до 16:00 часа.

Документите с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“ и на ДФ „Райфайзен-Устойчиви-Акции“, както и подробна Информация за акционерите на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, може да намерите тук:

https://www.ram.bg/bg/dogovorni-fondove/avstrijski-fondove-rkm/rkm-globalen-akcii/