Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 28.10.2021 Обратно

Във връзка с планираното придобиване на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“ от ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“ към 02.12.2021 г., и правото на обратно изкупуване на притежателите на дялове на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“, Ви уведомяваме, че клиентите на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“, ще могат да подават своите поръчки за обратно изкупуване до 28.11.2021 г., вкл. до 13:30 часа.

Документите с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“ и на ДФ „Райфайзен-Устойчив Нововъзникващи Пазари в-Акции“, както и подробна Информация за акционерите на ДФ „Райфайзен-Нововъзникващи пазари-Акции“  може да намерите тук:

https://www.ram.bg/bg/dogovorni-fondove/avstrijski-fondove-rkm/rkm-ustoichiv-novovaznikvashti-pazari-v-akcii/