Уведомление във връзка с процеса по преобразуване чрез придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management 02.08.2021 Обратно

Уведомяваме инвеститорите в Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компани , че считано от 27.07.2021 г. процеса по преобразуване, чрез придобиване на "Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании" в новоучреденият фонд Райфайзен Устойчив Моментум ("Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum"), организиран и управляван от Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.), е приключил

 

Приложено, може да намерите Ключовата информация за инвеститорите на Райфайзен Устойчив Моментум ("Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum") може да намерите тук: https://www.ram.bg/media/filer_public/2021/06/07/kid_rnmo_bg_mrg_bg_20210531.pdf