Уведомление за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дяловете на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 12.11.2021 Обратно

Уважаеми клиенти,

 

С настоящето, уведомяваме притежателите на дялове на от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, че считано от 15.11.2021 г. до 18.11.2021 г. включително договорният фонд ще спре временно емитирането и обратното изкупуване на дяловете си.

Клиентите на Договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ ще имат възможност да подават поръчки за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове до 12.11.2021 г. включително до 16:00 часа.

След тази дата ще започне процесът по замяната на главната колективна инвестиционна схема на договорния фонд, за което Ви известихме с наши предходни уведомления от 24.09.2021 г.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467, (02) 91 985 626, (02) 91 985 654 и на е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg.