Уведомление за възобновяване на записването и обратното изкупуване на дялове от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 18.11.2021 Обратно

С настоящето, уведомяваме притежателите на дялове на от ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, че считано от 19.11.2021 г. ще бъде възобновено записването и обратното изкупуване на дяловете на договорния фонд.

От 19.11.2021 г. ще може да подавате своите поръчки за записване и обратно изкупуване чрез удобен за Вас офис на "Райфайзенбанк" (България) ЕАД или чрез онлайн банкирането на банката.

Документите с ключова информация за инвеститорите на договорния фонд и на новата главна схема „Райфайзен Устойчиви Акции (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien)“, както и с останалите актуализирани документи на фонда, са налични на нашия сайт https://www.ram.bg/bg/dogovorni-fondove/dogovorni-fondove-na-ram/rajfajzen-globalen-rastezh/.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467, (02) 91 985 626, (02) 91 985 654 и на е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg.