KBC Асет Мениджмънт, Белгия придоби капитала на KBC Управление на Инвестиции 30.11.2022 Обратно

KBC Асет Мениджмънт, Белгия придоби капитала на KBC Управление на Инвестиции

 

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 29 ноември 2022 г.KBC Асет Мениджмънт NV, Белгия придоби 100% от акциите на KBC Управление на инвестиции ЕАД (бивш Райфайзен Асет Мениджмънт България) и стана негов едноличен собственик. Промяната в собствеността следва стратегията за интегриране на дружествата на KBC Груп в България, водещатафинансова група в страната.

Прехвърлянето на акциите не води допромени за клиентите на KBC Управление на инвестиции (бившето Райфайзен Асет Мениджмънт България) и те не е необходимо да предприемат каквито и да било стъпки. Техните активи ще продължат да се управляват по същия професионален начин, подсилен от експертизата на водещата компания за управление на активи в Белгия, Чехия и България.

 

KBC Асет Мениджмънт NV, Белгия има повече от 70 години опит в управлението на активи и от навлизането си в България затвърждава ролята си на водеща компания и иноватор. Многобройните награди за иновации, резултатите и отговорният подход към инвестициите затвърждават ролята на компанията не само като лидер, но и като важна част от прехода към по-устойчиво общество. С 364 млрд. евро. общи активи под управление към септември 2022 г., KBC Груп е известна със своя изцяло ориентиран към клиента подход. Днес компанията налага ролята на отговорното инвестиране като следващата важна стъпка към нов и устойчив свят.

 

Поздрави,

Екипът на КВС Управление на Инвестиции ЕАД