Уведомление във връзка с процес по преобразуване на ДФ „Райфайзен-Евразия-Акции“, организиран и управляван от Raiffeisen Capital Management 10.03.2022 Обратно

С настоящето, уведомяваме инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Евразия-Акции“, че считано от 22 април 2022 г. Общите условия на фонда се изменят, както следва: променя се името на фонда от ДФ „Райфайзен-Евразия-Акции“ на ДФ „Райфайзен-Азия-Възможности-ESG-Aкции“ и се внася изменение на член 3 Инвестиционни инструменти и принципи.

 

Във връзка с планираното придобиване, организирано и управлявано от Raiffeisen Capital Management, към 29 април 2022 г. ДФ „Райфайзен-Азия-Възможности-ESG-Aкции“ (предишно имеДФ „Райфайзен-Евразия-Акции“) ще придобие ДФ „Raiffeisen-Pazifik-Aktien“. Притежателите на дялове на ДФ „Райфайзен-Азия-Възможности-ESG-Aкции“ (предишно име ДФ „Райфайзен-Евразия-Акции“) имат право да подават поръчки за обратно изкупуване на дяловете си  в рамките на установеното работно време на дружеството, без за това да им бъдат начислени допълнителни разходи.

 

Документите с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Райфайзен-Евразия-Акции“ и ДФ „Райфайзен-Азия-Възможности-ESG-Aкции“, както и подробна Информация за акционерите на двата фонда може да намерите тук: https://www.ram.bg/bg/dogovorni-fondove/avstrijski-fondove-rkm/rkm-evraziya-akcii/

 

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467, (02) 91 985 626, (02) 91 985 654 и на е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg