Временно спиране на записванията във фондове на КВС Управление на инвестиции 19.12.2022 Обратно

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че на свое заседание Управителният съвет на Кей Би Си Управление на Инвестиции ЕАД (с предходно наименование Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД) взе решение, че считано от 1.1.2023 г. временно се спира издаването (записването) на дялове, в следните фондове, управлявани от Дружеството:

  • ДФ „Консервативен Фонд България”, ISIN BG9000007062;
  • ДФ „Райфайзен (България) Фонд Активна Защита в евро”, ISIN BG9000013094;
  • ДФ ”Райфайзен (България) Фонд Активна Защита в лева”, ISIN BG9000003178;
  • ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, ISIN BG9000002154;
  • ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“, ISIN BG9000005173;
  • ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” ISIN BG9000001131.

Като следваща стъпка след придобиването на 100% от капитала на Кей Би Си Управление на Инвестиции ЕАД от страна на КВС Асет Мениджмънт НВ, Белгия на 29.11.2022 г. и като част от интеграцията между двете компании, предстои цялостен преглед и оценка на продуктовата гама и съответствието ѝ със стратегията на КВС Груп, очакванията и целите на нашите клиенти.

Временното спиране на издаването на дялове означава, че клиентите временно няма да могат да правят нови инвестиции (записвания)  в посочените по-горе фондове. Също така, временно ще бъдат преустановени периодичните вноски по индивидуални инвестиционни планове.

Временното спиране на издаването по никакъв начин не влияе върху възможността за обратно изкупуване в посочените фондове – тя се запазва, както и досега, и клиентите могат да подават своите поръчки онлайн или във всички офиси  на Кей Би Си Банк България ЕАД, всеки работен ден  от 8:30 часа до 16:00 часа.

Ще ви държим информирани за процеса на интеграция на КBC Управление на инвестиции ЕАД и KBC Асет Мениджмънт НВ, Белгия!

С уважение,

Екипът на КВС Управление на инвестиции ЕАД