Съобщение до инвеститорите за ефективната дата и коефициенти за замяна 29.03.2023 Обратно

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви, че на 29 март 2023г. настъпи ефективната дата на преобразуване на  договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращите (под)фондове, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“).

В резултат на преобразуването, притежаваните от Вас дялове от Преобразуващите се фондове се замениха с дялове в Приемащите фондове, като коефициентите на замяна съответно са следните:

 

Преобразуващите се фондове

ISIN на преобразуващия се фонд

Приемащите фондове

ISIN на приемащия фонд

Коефициенти на замяна

ДФ “Консервативен фонд България”

BG9000007062

ДФ „ ОББ Платинум България“

BG9000009050

0.102922

ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита в Евро”

BG9000013094

ДФ “ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)” 

BG9000004218

0.119286

ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита в Лева”

BG9000003178

ДФ “ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)” 

BG9000003210

0.097724

ДФ “Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд”

BG9000005173

ДФ “ОББ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ” 

BG9000003228

0.106588

ДФ “Райфайзен (България) Глобален Микс”

BG9000002154

ДФ “ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)”

BG9000004218

0.103996

ДФ “Райфайзен (България) Глобален Растеж”

BG9000001131

ДФ “ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ”

BG9000001222

0.149347

 

 

За новопридобития брой дялове може да се информирате в клон на ОББ АД, в качеството й на ексклузивен дистрибутор на Приемащите фондове.

Информация за Приемащите фондове можете да получите във всички клонове на ОББ АД и КВС Банк България ЕАД, на телефоните - ОББ АД - 0700 117 17; КВС Банк България - (02) 91985 500, 0700 10 000 за Виваком, 17 21 за А1 и Yettel, за връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02.

Считано от 30.03.2023, се възобновява подаването на поръчки за записване и обратно изкупуванe на дялове в Приемащите фондове.

При възникнали въпроси, експертите на ОББ АД са на Ваше разположение.