ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН 27.03.2023 Обратно

Уважаеми клиенти,

Настоящото уведомление съдържа важна информация относно Вашия индивидуален инвестиционен план във връзка с процесите по преобразуване чрез вливане („Преобразуванията“) на договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращи (под)фондове, управлявани от управляващо дружество „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“), а именно:

- вливане на „Консервативен фонд България“ (ISIN BG9000007062) в „ОББ Платинум България“ (ISIN BG9000009050);

- вливане на "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" (ISIN BG9000013094) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ (ISIN BG9000004218);

- вливане на "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" (ISIN BG9000003178) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“ (ISIN BG9000003210);

- вливане на „Райфайзен (България) Глобален Микс” (ISIN BG9000002154) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ (ISIN BG9000004218);

- вливане на "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" (ISIN BG9000005173) в „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ (ISIN BG9000003228);

- вливане на “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” (ISIN BG9000001131) в „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ (ISIN BG9000001222).

Датата 29.03.2023 г. е определена като ефективна дата на Преобразуванията, в резултат на което Преобразуващите се фондове прекратяват съществуването си, а всички активи и пасиви на Преобразуващите се фондове се прехвърлят на Приемащите фондове, в замяна на което притежаваните от Вас дялове в Преобразуващите се фондове се заменят с дялове в Приемащите фондове.

 

„КВС Управление на инвестиции“ ЕАД Ви уведомява, че след ефективната дата на Преобразуванията няма да има обективна възможност да обслужва Вашият индивидуален инвестиционен план, тъй като той се отнася до записване на дялове в Преобразуващите се фондове. В тази връзка „КВС Управление на инвестиции“ ЕАД Ви уведомява, че сключените договори за индивидуален инвестиционен план ще се считат за прекратени от 29.03.2023г.

 

Ексклузивен дистрибутор на Приемащите фондове - Договорен фонд „ОББ Платинум България“ и инвестиционните под-фондове на Договорен фонд-чадър „ОББ Експертийз“ е ОББ АД. Приемане на нареждания на клиенти във връзка с дялове в посочените фондове, включително периодично изпълнение на нарежданията на клиент чрез индивидуален инвестиционен план, е възможно след сключване на договор между банката -дистрибутор, в качеството й на инвестиционен посредник и клиента-инвеститор.

Повече информация за инвеститорите в приемащите фондове можете да получите на телефоните и адресите, оповестени във връзка с преобразуването - ОББ АД - 0700 117 17; КВС Банк България - (02) 91985 500, 0700 10 000 за Виваком, 17 21 за А1 и Yettel, за връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02, както и на e-mail адрес: info@kbcinvestment.bg.

Актуална информация във връзка с преобразуването на фондовете се публикува и на официалните уебсайтове на финансовите институции, участващи в процеса.

 

С уважение,

 

Кей Би Си Управление на инвестиции ЕАД