Офиси

Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на KBC Управление на инвестиции се приемат в офисите на Кей Би Си Банк България ЕАД, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. 

В работното време на всеки офис могат да бъдат получени проспекти за всеки един от предлаганите взаимни фондове. Същите са налични и в интернет страницата на KBC Управление на инвестиции.