Отговорност

"Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименование "ОББ Асет Мениджмънт" полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да й станат известни в случаите когато потребителите попълват и предоставят документи и информация на този уеб-сайт.

Тъй като, предаването на информация по Интернет може да бъде обект на намеса или проверка от трети лица, потребителите трябва да помнят, че личните данни разкрити на този уеб-сайт или чрез електронна поща са потенциално достъпни за други лица и следователно могат да бъдат събирани и използвани от други лица без съгласието на потребителя. "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименование "ОББ Асет Мениджмънт" не може да гарантира неприкосновеност на такава комуникация и не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни предадени чрез този уеб-сайт.