За нас

КВС Управление на инвестиции е част от белгийската КВС Груп - най-голямата банково-застрахователна група в България.

Като част от KBC Груп, КВС Управление на инвестиции приема философията за развитие в клиентската ориентираност, която позволява да бъдем близо до своите клиенти, да ги познаваме, разбираме и откликваме на потребностите им.

За да спечелим доверието и да изградим дълготрайни отношения с нашите клиенти, ние разчитаме на професионален екип от лоялни, мотивирани и ангажирани с целите на компанията служители.

Водени от разбирането, че успешен може да бъде само социално отговорният бизнес, ние стриктно спазваме регулаторните изисквания и поддържаме партньорски отношения с всички заинтересовани страни.

Ние вярваме, че бизнесът има ключова роля за просперитета на обществото и се стремим да дадем своя принос в икономическото, социалното и културното развитие на нашата страна.

Нашите клиенти:

 • получават професионален съвет и първокласно обслужване
 • печелят от преимуществата на нашия изключително висок опит
 • придобиват по-големи дългосрочни доходи като резултат от ясно структурирания инвестиционен процес

Нашето обслужване:

 • е с осъзнаване на риска при управление на активи и с разработване на продукти по клиентските потребности
 • обхваща управление на фондове и средства, съвети и обслужване с високо ниво на грижа за клиентите
 • осигурено в сътрудничество с най-добрите национални и международни партньори

Нашите служители:

 • са нашия най-ценен актив
 • показват професионални качества над средното равнище, предприемчивост и отговорност към колектива
 • се характеризират според принципите на искреност и честност, работейки в новаторска и социална среда

Нашият успех:

 • непрекъснати, високи ползи за клиент, персонал, акционери и партньори по продажби
 • базиран на творческата сила и ентусиазма на нашия персонал
 • изграден върху ориентацията към бъдещето, ефективността на организацията и съвременната технология
 • воден напред от непрекъснати развития в нашите продукти, услуги и стратегии

Оповестяване на информация:

Във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, „Кей Би Си Управление на инвестиции” ЕАД уведомява инвеститорите, че има сключен договор и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез "Икономедиа" АД и чрез електронната медия “Инвестор.БГ” АД - www.investor.bg.