Ставаме KBC Управление на инвестиции

Белгийската финансова група КВС придоби Райфайзенбанк и дъщерните ѝ компании в България. С това, групата КВС в България вече обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март 2022 г., общата стойност на активите на компаниите след придобиването превръща Групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.  

Новите дружества в Групата ще носят в името си международно разпознаваемия бранд KBC - банката ще се казва KBC Банк България, лизинговото дружество ще бъде KBC Лизинг България, KBC Управление на инвестиции е новото име на управляващото дружество, а компанията, предоставяща застрахователно посредничество, се казва KBC Застрахователен брокер България.

Какво се променя за мен?

Договорните отношения с клиентите се запазват непроменени и няма нужда да бъдат предприемани каквито и да било стъпки. На този етап се променят само собственикът и името на дружеството. Продължаваме да обслужваме клиентите според най-високите стандарти, и да предлагаме качествени и иновативни продукти и услуги.

Както винаги, за нас клиентът е в центъра и се стремим да бъдем негов доверен партньор във всеки етап от живота му.

Какво ще стане с моите инвестиции?

Няма промяна в условията, при които се съхраняват Вашите средства, вследствие на промяната на собствеността и на името на дружеството. Ние сме част от голяма международна група и сигурността на средствата на нашите клиенти продължава да бъде наш приоритет.

Има ли промяна във фондовете, дялове от които са част от моя инвестиционен портфейл?

Фондовете под управление на KBC Управление на инвестиции  към момента няма да претърпят промени извън промяна на наименованието на един от фондовете. В случай на промени в бъдеще, ще бъдете информирани при спазване на всички нормативни изисквания.

Към кого мога да се обърна при въпрос, свързан с моите инвестиции?

Можете да продължите да се обръщате към служителя/служителите, с които сте осъществявали контакт и до момента.

В кой офис мога да потърся съдействие относно моите инвестиции?

Можете да потърсите съдействие както и до момента.

Често задавани въпроси

В документа можете да намерите още информация по най-често задаваните въпроси, свързани с промените.

Въпроси, свързани с придобиването от KBC Груп

За повече информация може да посетите и сайта на KBC Банк България.